Program

8,00-8,45 Registracija sudionika 

8,45-9,00 POZDRAVNA RIJEČ

 

  1. NOVE SPOZNAJE U ANGIOLOGIJI – Periferna arterijska bolest

 

9,00-9,15 „State of the art“: The influence of sex hormones on PAD in women and men

9,15-9,30 Periferna arterijska bolest i komorbiditeti

9,30-9,45 Epidemiologija vaskularnih bolesti i amputacija u RH

9,45-10,00 Interventno radiološki postupci pomoću ugljičnog dioksida u perifernoj arterijskoj bolesti

10,00-10,15 RASPRAVA

 

10,15-11,00 PAUZA ZA KAVU

  1. ANGIOLOŠKI MOZAIK – Venska tromboembolijska bolest  

 

 

11,00-11,15 Rekurentna venska tromboembolija uz antikoagulantnu terapiju

11,15-11,30 Direktni oralni antikoagulansi u pretilih bolesnika s VTE

11,30-11,45 Perkutana mehanička trombektomija plućne embolije nakon neuspješne trombolize

11,45-12,00 Mehanička trombektomija plućne embolije i HIT

12,00-12,15 RASPRAVA – Pulmonary Embolism Response Team (PERT)

 

  1. ABECEDA ANGIOLOGIJE – Bolesti aorte (u suradnji s Hrvatskim društvom za vaskularnu kirurgiju)

 

12,00-12,15 Aneurizma torakalne aorte

12,15-12,30 Aortopatije: dileme u probiru populacije

12,30-12,45 TEVAR: optimalni slijed liječenja

12,45-13,00 Aneurizma abdominalne aorte u kardiovaskularnom spektru

13,00-13,15 Aorta – prikaz slučaja

13,15-14,00 RUČAK

  1. VAKULARNE DILEME – Prikazi slučajeva iz kliničke prakse

 

 

14,00-14,15 Polivaskularni bolesnik: optimalni slijed liječenja

14,15-14,30 Rekurentna plućna embolija ili nešto drugo?

14,30-14,45 Dvostruki ‘steal‘ sindrom

14,45-15,00 Kirurški aspekti liječenja zdjelične aneurizme

 

ZAVRŠNA RIJEČ: CROVASCULAR 2024

 

 

 

 

PREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Mislav Vrsalović

 

ZNANSTVENI ODBOR

Željko Cvetnić, Ivo Čikeš, Dragan Dekaris, Vida Demarin, Bojan Jelaković, Vjekoslav Jerolimov, Željko Kaštelan, Ivica Kostović, Zvonko Kusić, Josip Madić, Dražen Matičić, Davor Miličić, Marko Pećina, Željko Reiner, Miroslav Samaržija, Mirna Šitum, Slobodan Vukičević

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Boris Car, Diana Delić-Brkljačić, Vida Demarin, Darko Duplančić, Björn Dario Franjić, Miljenko Kovačević, Tomislav Krpan, Goran Krstačić, Davor Miličić, Mislav Vrsalović, Davor Vagić