Program

8:00-8:45 Registracija sudionika

8:45-9:00 POZDRAVNA RIJEČ

Akademkinja Vida Demarin, Akademik Davor Miličić, Prof. dr. sc. Davor Vagić

 

  1. NOVE SPOZNAJE U ANGIOLOGIJI – Angiology highlights

Akademik Davor Miličić, Prof. dr. sc. Ljiljana Banfić, Prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić

9:00-9:15 „State of the art“: Arteriosclerosis and atherosclerosis of the lower limbs and cardiovascular risk / Prof. dr. sc. Aleš Blinc

9:15-9:30 Kako unaprijediti prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj u svjetlu novih europskih smjernica / Prof. dr. sc. Luka Zaputović

9:30-9:45 Novosti u liječenju dislipidemija / Doc. dr. sc. Ivan Pećin

9:45-10:00 Polivaskularna bolest – klinički pristup / Prof. dr. sc. Mislav Vrsalović

10:00-10:15 Vaskularne bolesti i tjelesna aktivnost / Prof. dr. sc. Zdravko Babić

10:15-10:30 RASPRAVA

 

  1. ANGIOLOŠKI MOZAIK I – Vascular puzzle I

Prikazi slučajeva iz hrvatskih vaskularnih centara, u suradnji s

Radnom skupinom mladih kardiologa Hrvatskog kardiološkog društva

Prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić, Prof. dr. sc. Aleš Blinc,

Prof. dr. sc. Matias Trbušić, dr. sc. Hrvoje Jurin

10:30-10:45 Aortitis i akutni aortni sindrom / Prof. dr. sc. Darko Duplančić

10:45-10:55 Disekcija aorte u trudnoći / Doc. dr. sc. Nikola Bulj

10:55-11:05 Plućna embolija umjerenog rizika i sistemska tromboliza / Dr. sc. Karlo Golubić, Prof. dr. sc. Mislav Vrsalović

11:05-11:15 Duboka venska tromboza u trudnoći / Ana Šutalo, dr. med., doc. dr. sc. Majda Vrkić Kirhmajer

11:15-11:25 Srčana tamponada i plućna embolija / Nikola Kos, dr. med, Tonći Batinić, dr. med., Prof. dr. sc. Mislav Vrsalović

11.25-11:35 Transtibijalni pristup u endovaskularnom liječenju bolesnika s CLI / Doc. dr. sc. Tomislav Krčmar

11:35-11:45 RASPRAVA

11:45-12:15 PAUZA ZA KAVU

 

  1. ABECEDA ANGIOLOGIJE – ABC of Vascular medicine u suradnji s Hrvatskim društvom za vaskularnu kirurgiju

Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, Prof. dr. sc. Ivo Lovričević,

Prof. dr. sc. Darko Duplančić, Prof. dr. sc. Mislav Vrsalović

12:15-12:30 Aneurizma torakalne aorte / Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević

12:30-12:45 Aneurizma abdominalne aorte / Dr. sc. Tomislav Krpan

12:45-13:00 Kritična ishemija ekstremiteta / Prof. dr. sc. Vinko Vidjak

13:00-13:15 Venska tromboembolijska bolest i rak / Doc. dr. sc. Majda Vrkić Kirhmajer

13:15-13:30 Posttrombotski sindrom – endovaskularno liječenje / Dr. sc. Dražen Perkov

 

  1. ANGIOLOŠKI MOZAIK II – Vascular puzzle II

Prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, Doc. dr. sc. Majda Vrkić Kirhmajer,

Prim. dr. Boris Car, Prim. dr. sc. Björn Dario Franjić

13:30-13:45 Šećerna bolest i amputacije / Prof. dr. sc. Dario Rahelić

13:45-14:15 Periferna arterijska bolest – pogled iz obiteljske medicine / Prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica, doc. dr. sc. Valerija Bralić Lang

14:15-14:30 OKRUGLI STOL:

Uloga obiteljskog liječnika u vaskularnom timu.

Epidemija vaskularnih bolesti – izazovi u budućnosti

ZAVRŠNA RIJEČ: Crovascular 2022

14:30-16:00 RUČAK

 

Preuzmite program u .pdf formatu na LINKU.